[Toplam: 3 Ortalama: 5]

Mesane Kanseri

Mesane kanseri nedir? Nasıl oluşur?

Mesane; böbreklerden gelen idrarın toplandığı, 400-500 cc'ye ulaştığında dışarı atıldığı ve depo görevi gören bir organdır. En içte mukoza denilen düzgün yüzeyli parlak bir tabaka bulunur. Bu tabakanın dışında kas tabakası bulunmaktadır. Mesane içinde kanser oluşturan hücreler öncelikle mukozada yerleşerek çoğalırlar. Sıklıkla mesane içine doğru büyüme yaparlar ve adeta üzüm salkımını andıran bir kitleye dönüşürler. Mesane tümörlerinin % 70 ‘i yüzeysel tümörlerdir. Bu safhada iken tedavi edilmeyen ve geçen süre ile mukoza tabakasında sınırlı olan kanser hücreleri mukozanın dışına doğru ilerleyerek önce kas tabakasına daha sonra uzak organlara yayılarak ölüm ile sonuçlanabilirler.

Risk taşıyan gruplar

Mesane kanseri yapan faktörler çok net olmasa da sigara en önemli faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Mesane tümörü olan hastaların çoğunda tek başına etken olmaktadır. Bunun yanında kronik mesane enfeksiyonları, bazı parazitlerin enfeksiyonları ve kimyasal maddelerin yoğun olarak kullanıldığı sanayi alanlarında çalışan şahıslar yüksek risk altındadır.

Mesane kanserinin belirtileri

  • Hematüri (ağrısız, aralıklı)
  • İdrar yaparken yanma, sızlama
  • Sık idrara çıkma
  • İdrar yaparken zorlanma
  • Karın ağrıları
  • Göbek altında kitle hissedilmesi
  • Kilo kaybı, halsizlik

Mesane tümörlerinin belirtileri içinde en sık karşılaştığımız bulgu idrardan kan gelmesidir(hematüri). Bu hematürinin özelliği ağrısız ve aralıklı olarak görülmesidir. Ağrısız olduğu için hastaların çoğu önemsemezler ve aralıklı olduğu için hastalığın geçtiğini zannederek doktora başvurmaktan vazgeçerler. Hematüri gözle görülecek kadar aşikar olabileceği gibi sadece idrar tahlilinde çıkacak kadar mikroskobik olabilir. Bu nedenle hematürinin seviyesine bakarak mesane tümörünün varlığı ya da yokluğu hakkında karar vermek yanlış olur. Mesane kanserini düşünmeden önce hematüri yapan diğer sebepler mutlaka ekarte edilmelidir.

İdrar yollarında taş varlığı ya da enfeksiyon olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Hematüri dışında irritatif işeme semptomları dediğimiz idrar yaparken yanma, sık sık idrara gitme ve idrar yaparken zorlanma gibi şikayetler mesane tümörünün bulguları olabilmektedir. Özellikle 40 yaş üstü olan, rahat idrar yapamayan, idrar yaparken yanma gibi şikayeti olan ve mikroskopik hematürisi olan hastalarda mesane tümörü ihtimali yükselmektedir. İleri evre tümörlerde ise göbek alt bölgesinde ağrı hissedilebilir, üst idrar yollarında tıkanıklığa sebep olmuşsa karın ağrıları ortaya çıkabilir. Nadiren de olsa hasta metastatik evrede başvurmuş ise kilo kaybı, bulantı kusma ve halsizlik gibi belirtiler de karşımıza çıkabilir.

Mesane kanserinde tanı

Özellikle sigara içen ve 35-40 yaş üstü olan hastalarda idrarda kan tespit edildiğinde mutlaka mesane kanseri akla gelmelidir. Üriner sistemde taş yada enfeksiyon varsa öncelikle tedavi edilmelidir. Sonrasında yapılan idrar tahlillerinde kan tespit ediliyorsa ileri tetkiklere başvurmak gerekir. Mesane tümörü düşündüğümüz hastalara ilk yapılacak tetkik ultrasondur. Ultrason sonucunda mesanede şüpheli kitle görülüyorsa bunu netleştirmek için sistoskopi yapılır. Sistoskopi sonucunda tümör kitlesi görülmüş ise tedavi aşamasına geçilir. Bunun yanısıra bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans (MR) ile ürner sisteminin bütünü tümör varlığı açısından değerlendirilir.

Sistoskopi nasıl yapılır?

Sistoskopi mesane tümörü tanısında en değerli yöntemdir. Sistoskopide kulLanılan cihazların ucunda görüntü alan bir kamera ve sıvı giriş çıkışı sağlayan kanallar bulunmaktadır. İnce yapılı ve hassas olan bu cihazlarla idrar yolundan girilerek mesane içine ulaşılır ve mesane içi gözde görülerek değerlendirilir. Tümör kitlesinin bizzat görülebildiği gibi tümör şüphesi olan alanlardan biyopsi alınabilmektedir. Ayrıca mesane tümörünün tedavi sonrasında takipleri de sistoskopi ile yapılmaktadır.

Mesane kanserinin tedavisi

Sistoskopi ile gözlemlenen tümör kitlesi TUR-M denilen ameliyat ile kazınarak temizlenir. Bu işlem sistoskopi ye benzer olup ucunda kamera ve U şeklinde metal bir tel bulunan cihazlar ile idrar yolundan girilerek yapılır. Mesaneye ulaşıldıktan sonra genellikle üzüm salkımı şeklinde olan tümör kitlesi yüzeyden kazınarak temizlenir ve alınır. Buna ek olarak mitomisin ve BCG gibi ilaçlar verilerek yeni tümör odaklarının çıkması ve mesane içindeki tümör hücrelerinin mesane yüzeyine yapışması engellenmiş olur. Çıkarılan tümör kitlesi patolojik olarak incelenir, tümörün yaygınlığı ve derecesi araştırılır. Eğer yüzeysel bir tümör ise bu tedavi yeterlidir. Fakat kas tabakasına yayılmış bir tümör ise Radikal sistektomi ameliyatı gerekmektedir. Bu ameliyatta mesane ve etrafındaki prostat, seminal veziküller (erkeklerde), overler ve uterus (kadınlarda) birlikte çıkarılır. Barsaklardan bir bölümü ayrılarak mesane görevini görecek rezervuar organ oluşturulur. Sonrasında bu organ mesanenin yerine yerleştirilebileceği gibi göbek etrafında dışarı ağızlaştırılarak bir torbaya boşaltılması sağlanabilir. Uzak organlara yayılma olmuş ise kemoterapi uygulanır.

Mesane kanseri olan hastanın takibi

TUR-M ameliyatı ile çıkarılan tümör parçaları patolojik olarak incelenir. Mukoza içinde sınırlı kalmış ve derin dokulara yayılmamış olan yüzeysel tümörlerde ameliyat sonrasında 3 aylık periyotlarla sistoskopi yapılarak takip edilir. 2 sene sonra bu periyotlar 6 aya çıkarılır 2 sene geçtikten sonra senelik takiplere devam edilir. Eğer tümör derin dokulara yayılmış fakat kas dokusuna ulaşmamış ise tekrar TUR-M ameliyatı yapılır. Kas tabakasına yayılmış ise mesanenin tamamen çıkarılması gerekmektedir. Yüzeysel yüksek riskli hastalarda belli aralıklarla mesane içine verilecek BCG tedavisi ile tümörün tekrar nüksetmesi önlenmiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP